Wetgeving

Op deze pagina geven wij uitleg over de wetgeving die op ons van toepassing is. Wij helpen u graag met het vinden van een schoonmaakster, maar onze service geldt alleen voor particulieren. 

Herroepingsrecht

Een aankoop via telefoon of via internet wordt in de meeste gevallen gezien als een aankoop op afstand. Indien u een product op afstand koopt hebt u volgens de wet 'Herroepingsrecht' recht op veertien dagen bedenktijd. Deze veertien dagen bedenktijd gaan in op de dag dat u het product hebt aangekocht. Mocht u het product toch niet willen aankopen, dan kunt u binnen veertien dagen het product terug sturen en krijgt u uw geld terug. Wanneer u een dienst via het internet aanvraagt, gaat de bedenktijd in op het moment dat u de dienst bestelt.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Op de volgende producten is het herroepingsrecht niet van toepassing:

 • Reizen die zijn geboekt op het internet;
 • Producenten die tijdsgebonden zijn, zoals tijdschriften;
 • Producten die speciaal voor u (op maat) zijn gemaakt;
 • Producten die snel bederven;
 • Een dienst waarvan u meteen gebruik maakt.

Het aanvragen van een schoonmaakster valt ook onder deze uitzonderingen. Wanneer u immers bij ons een schoonmaakster aanvraagt, hebt u te maken met een dienst die voor u 'op maat' wordt gemaakt. Wij gaan namelijk aan de hand van uw opgegeven eisen en wensen op zoek naar een geschikte hulp. Daarnaast geeft u ons toestemming om direct voor u op zoek te gaan naar een geschikte hulp, waardoor de dienst die wij u aanbieden direct start na de aanvraag.

Mocht de aangeboden schoonmaakster niet aan de door u opgegeven eisen voldoen? Dan kunt u dit nog tot binnen een jaar na de aanvraag aangeven. Wij gaan dan kosteloos voor u op zoek naar een geschiktere schoonmaakster.

Regeling Dienstverlening aan Huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.


De overheid heeft in 2007 de regeling 'Dienstverlening aan Huis' in het leven geroepen om wit werk te bevorderen en zo zwart werk tegen te gaan. Voor werkgevers scheelt deze regeling een hoop administratieve verplichtingen, en daarnaast hoeft er geen loonbelasting of premie meer betaald te worden.


Uw schoonmaakster valt onder de 'Regeling Dienstverlening aan Huis' als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De schoonmaakster voert de door u opgegeven taken zelf uit;
 • De schoonmaakster ontvangt tenminste het minimumloon. Wanneer u een schoonmaakster zoekt via 'Ik zoek een Schoonmaakster', is hiervan altijd sprake;
 • Er dient sprake te zijn van een gezagsverhouding waarbij u werkgever bent en de schoonmaakster de werknemer. U geeft dus aan welke taken de schoonmaakster uit moet voeren;
 • De schoonmaakster werkt maximaal 3 dagen per week voor u;
 • De schoonmaakster heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Wanneer u uw schoonmaakster zoekt via 'Ik zoek een Schoonmaakster' dan zit de vakantietoeslag al bij het loon inbegrepen;
 • De schoonmaakster dient wel de inkomsten op te geven aan de Belastingdienst;
 • De schoonmaakster heeft recht op vakantie, ook hier betaalt u niets extra voor als u uw schoonmaakster via ons zoekt;
 • Wilt u de schoonmaakster ontslaan? Dan heeft u geen ontslagvergunning nodig, de afgesproken opzegtermijn dient echter wel in acht genomen te worden.
  NB: Indien u zelf geen opzegtermijn afspreekt met de schoonmaakster, geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Bij ziekte van uw schoonmaakster raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor vakantie van de schoonmaakster. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de schoonmaakster. 

De taken van een Schoonmaakster:
Een schoonmaakster mag verschillende taken bij u uitvoeren, hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Schoonmaken
 • Koken
 • Strijken
 • Wassen
 • Ramen lappen
 • Bedden opmaken

Het contract 
Wanneer de schoonmaakster bij u aan de slag gaat is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. Zaken die vastgelegd kunnen worden in het contract zijn bijvoorbeeld; het aantal uur in de week dat de schoonmaakster bij u aan de slag gaat, het loon en de tijden waarop de schoonmaakster bij u komt werken. Wanneer u via ons een schoonmaakster zoekt dan krijgt u toegang tot een voorbeeldcontract. Deze kunt u gebruiken bij het opstellen van het contract met uw schoonmaakster. 

Wilt u profiteren van onze service?

Ziekte

Als de schoonmaakster ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de schoonmaakster afspreken en eventueel vastleggen in het contract. 

Indien de schoonmaakster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe schoonmaakster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie.